Makaleler

 

Ahşap, alimünyum ve demir doğramaları tahtından indiren PVC pencerelerin üretiminde akıl almaz sahtekarlık. Uyanık firmalar maliyeti ucuz diye tebeşirden PVC imal ediyor. 

Plastik Profil Üreticileri Kalite Birliği Derneği (PÜKAD) Başkanı Dr. O. Muzaffer Tamer, Türkiye' deki her 3 firmadan ikisinin standartlara uygun plastik pencere (PVC) profili üretmediğini iddia etti.

Termodinamik Pencere Yönetim Kurulu Başkanı Güran'ın verdiği bilgiye göre profillerde en büyük sahtekarlık titanyum dioksit yerine tebeşir tozu kullanılarak yapılıyor. Ucuzluğu nedeniyle tebeşir tozu karışımıyla yapılan profiller, güneşte solarak kendini belli ediyor. Petkim ise Çin'den ithal edilen plastik profillerin içinde bilinmeyen maddeler olduğunu belirterek, bunların laboratuvarlarda araştırılması için bakanlıklara yazı gönderdi.

Piyasada 60 civarında profil üreticisi bulunduğunu; ancak 20 civarında firmanın pencere imalatına uygun profil üretebildiğini anlatan PÜKAD Başkanı Muzaffer Tamer, "Türkiye'de tüketicinin ilgilendiği şey fiyattır. Kaliteli pencere ve kaliteli profilin nasıl olması lazım geldiği bilinmez. Bu da kurallara uygun üretim yapan firmayla sahtekarlık yapan firmanın haksız rekabetini gündeme getiriyor." dedi.

Muzaffer Tamer'in verdiği bilgiye göre sektör son üç yılda hızlı bir gelişme gösterdi. Ancak kapasite artırımı adına yaşanan bu gelişmenin kaliteye yansımadığı belirtiliyor. 2002'de 120 bin ton olan üretim 2003'te 190 bin ton, 2004'te 240 bin ton, 2005'te 280 bin tona yükseldi. 2005 yılında üretilen profilin yüzde 25 civaryndaki bir bölümü ihraç edildi. Aynı yıl yüzde 10 kadar da ithalat gerçekleştirildi. Plastik pencerede lider olan Almanya bile 2004 yılına kadar birinci sırada bulunduğu yerini Türkiye'ye bıraktı.

Plastik profil, ileri teknoloji dolayısıyla büyük yatırım isteyen bir sanayi kolu. İki ekstruder, beş kalıpla plastik profil üretimi yapılamayacağını belirten Başkan Muzaffer Tamer, bir pencere sisteminin en az 20 profilden oluştuğunu ve metre ağırlıkları birbirinden farklı olduğu için en az 8-10 ekstrudere ihtiyaç duyulduğunu anlattı. PVC'nin tek başına hiç bir işe yaramayan bir malzeme olduğunu savunan Tamer, bu maddenin ancak belli katkı maddeleri ile pencere profili üretiminde kullanılacak hale geldiğini vurguluyor. Tamer'e göre karıştırıcıdan çıkan bu malzemenin adının da PVC değil, 'drayblent olduğunu bunun, üreticinin kattığı maddelere göre farklılıklar gösterdiğini anlatıyor. Örneğin 100 kg PVC'ye 5 kg stabilizatör, 5 kg titan, 8 kg tebeşir tozu, 7 kg C.P.E. (kuvvetlendirici) katılır. Burada 8 kg tebeşir yerine 18 kg tebeşir koyarsanız bu formül asla pencere üretimine uygun olmaz, zira gevrek ve kırılgan olur.

Tamer'in altını çizdiği tebeşir konusundaki hassasiyete uyulmadığı ise Plastik Pencere Üreticileri Kalite Birliği (PÜKAB) Yönetim Kurulu üyesi Murat Şahin Aslan'ın sözleriyle ortaya çıkıyor. Aslan, "PÜKAB pek bilinen bir dernek olmamasına rağmen her ay 20 civarında şikayet alıyor. Birçok kimse mağdur oluyor. Tüketici, kalite yerine fiyat endeksli satın alma politikası uyguluyor. Bu yüzden çok kişi mağdur oluyor. Montajdan kaynaklanan su alma problemi, iyi kapanmaması, rüzgar alması, sararması, sağlıklı çalışmaması, yaşlı bir bayan varsa açıp kapatamaması bu şikayetlerden sadece birkaçı." şeklinde konuştu. Termodinamik Pencere Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Güran da özellikle küçük firmaların profillerin kimyasallarıyla oynaması yüzünden yurtdışına ihracat yapılamaz duruma gelindiğini belirtti.

İthal edilen Çin menşeli profillerin ise içeriği konusunda şüpheler bulunuyor. Türkiye'nin tek yerli PVC üreticisi olan Petkim, ithal pvc profillerin içeriği konusunda basın açıklaması yaparak yetkilileri göreve çağırdı. İlgili bakanlıklara yazı da gönderen Petkim, özellikle Çin'den gelen profillerin içinde bilinmeyen maddeler bulunduğunu, bunların laboratuvar testleriyle tespit edilmesini talep etti.

Avrupa Birliği ülkeleri, AB direktifleri doğrultusunda içinde belli bir miktardan fazla VCM içeren PVC'lerin ithalini yasakladı. AB ülkeleri, VCM miktarları ve diğer safsızlıklar açısından test edildikten sonra profil ithalatı gerçekleştiriyor. Bu yüzden asetilene dayalı Çin pvc'sini ucuz fiyatına rağmen AB ülkeleri tercih etmiyor. Ancak Türkiye'de de PVC profil ve pencerenin standardı yok. Kontrol mekanizmasının iyi işletilmemesi Türkiye için de ciddi bir sıkıntı oluşturuyor.

PÜKAB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yücel Oğuztürk, pencere üreticileri kalite birliği olarak kalitesini uygun bulmadıkları firmaları üye kabul etmediklerini ifade etti. Özellikle plastik pencere sektöründe kalitesiz üretime ve haksız rekabete son vermeyi amaçlayarak 2002 yılında kurulan PÜKAB'ın çalışmalarına büyük bir hızla devam ettiğini belirten Oğuztürk, 11 bin üretici bayisi olan PVC ve alüminyum sektörünün vergi kaybının büyük rakamlara ulaştığını, bunu önlemek için çalıştıklarını ifade etti.